0935 409012

0964 015 569

0234 3857 404

42 Ngô Quyền, Huế

elite.vnoffice@gmail.com

Giao Tiếp

THÔNG TIN CƠ BẢN St. Lawrence College (SLC) là trường Cao đẳng về Applied Arts vàTechnology, được thành lập từ năm 1967 với 3 khu học xá ở phía Đông Ontario: Brockville, Cornwall và Kingston. Trường giảng dạy 100 chương trình bao gồm các bậc Cao đẳng từ 2-3 năm, các chương trình cử nhân, đào…